ขอบคุณสำหรับการชำระเงิน

โดยทาง banfaichiangrai.com จะทำการเช็คยอดที่ได้รับแจ้งชำระ และจะส่งอีเมล์ยืนยันอีกครั้ง

หวังว่าลูกค้าของบ้านฝ้ายเชียงรายจะได้รับความสะดวกสบายจากการสั่งสินค้า

ได้ใช้สินค้าด้วยความสุข และได้มีโอกาสสั่งสินค้าจากบ้านฝ้ายเชียงรายอีก