ใส่เสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมืองในชีวิตประจำวันดูพิเศษขึ้นอย่างไร

ความพิเศษของการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมืองในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าไม่ใช่แค่ก...

Continue reading

บ้านฝ้ายเชียงราย สถานที่จัดงานแต่งเชียงราย

บ้านฝ้าย สถานที่จัดงานแต่งแบบล้านนา

เติมเต็มฝัน วันวิวาห์ ในบรรยากาศล้านนา ที่บ้านฝ้ายเชียงราย บ้านสไตล์ล้านนาท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย ให้บริการสถานที่สำหรับจัด...

Continue reading

ว่าด้วยเรื่องผ้าฝ้าย

ว่าด้วยเรื่องผ้าฝ้าย

ผ้าฝ้ายทอเครื่องผ้าฝ้ายที่นิยมนำมาตัดเป็นชุดพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าฝ้ายเมือง,ผ้าฝ้ายชินมัยและผ้าฝ้ายเยื่อไผ่ โดย 3 ต...

Continue reading