ว่าด้วยเรื่องผ้าฝ้าย

ว่าด้วยเรื่องผ้าฝ้าย

ผ้าฝ้ายทอเครื่องผ้าฝ้ายที่นิยมนำมาตัดเป็นชุดพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าฝ้ายเมือง,ผ้าฝ้ายชินมัยและผ้าฝ้ายเยื่อไผ่ โดย 3 ต...

Continue reading